לימודים ביום שאחרי

למידה היברידית בברנקו וייס

השנה החולפת הובילה ארגונים שונים לבצע התאמות שיאפשרו להם להמשיך ולממש את ייעודם באופן התואם את מגבלות התקופה. ההגבלות השונות במערכת החינוך הציפו מגוון של פעילויות, הצעות, תכניות ותוכנות מותאמות למצב הקיים כשבבסיסן ההבנה כי עולם החינוך משתנה לנגד ענינו. צוותי ההוראה והמערכות התומכות אותם נדרשו להסתגל לאתגר ההוראה מרחוק, שינוי יחסי מורים-תלמידים ושילוב טכנולוגיות בהוראה.
עבור רשת החינוך ברנקו וייס היתה זו הזדמנות ליישם תכניות לימוד עתידיות התואמות יותר את הצרכים המשתנים בעולם החינוך וההשכלה, התעסוקה והמיצוי האישי. בשנים האחרונות גבולות בית הספר הולכים ומטשטשים והשנה החולפת, תחת משבר הקורונה, האיצה תהליך זה. מציאות משתנה זו הובילה את רשת ברנקו וייס וארגון 'ערי חינוך' ליצור מודל חינוכי חדשני שלדברי אנשי חינוך מהווה את פני העתיד בהוראה.

"משבר הקורונה אילץ את המדינה בפעימה אחת להמיר את כל הלימודים לצורה מתוקשבת ובעצם- אילצה את המדינה לעבור מהפכה טכנולוגית. האחריות שלנו היא לדאוג שאף תלמיד לא יישאר מאחור"

ארגון 'ערי חינוך' המפתח ומיישם בארץ ובעולם פדגוגיות וכלים ללמידה, ורשת החינוך ברנקו ויס שלה ניסיון רב שנים בפיתוח פדגוגיות חדשניות ובניהול בתי ספר מגוונים, משיקים יחד ב-6 בתי ספר של ברנקו וייס ונוספים פיילוט ללמידה היברידית. ממחצית שנת הלימודים הבאה יפעל הפיילוט גם בבתי ספר האתגריים של הרשת ובמגזר הבדואי.
"בבסיס המודל המעבר ממערכת מבוססת הוראה למערכת מבוססת למידה. מתוך אמונה שבעזרת הליווי והמבנה הנכון, יכולים התלמידים והתלמידות לקחת אחריות על ניהול חייהם בסיוע ליווי צמוד (מנטורינג) ומשמעותי."אומר יעקב הכט, מייסד 'ערי חינוך'."בית הספר הופך להאב ללמידה בו כל תלמיד ותלמידה זוכים בכלים שמאפשרים להם את מימוש היכולות והתשוקות שלהם. ההאב מורכב ממגוון מרחבים המאפשרים פעילויות למידה שונות ופתוח לכלל היוזמות של התלמידים, התלמידות, המורים, המורות והקהילה. שילוב יתרונות בית הספר הפיזי עם יתרונות הלמידה המקוונת מאפשר לתלמידים לקחת אחריות על תהליך הלמידה שלהם ,לפתח אחריות ועצמאות ,ולסלול את דרכם הלימודית בעצמם. שילוב למידה מקוונת כשגרה יאפשר לתלמידים ולמורות לשבור את גבולות בית הספר ולהגדיל את מגוון האפשרויות על ידי השתתפות בלמידה רשתית או ארצית -מהמרכז או מהפריפריה"
במסגרת התוכנית, יבנו כל תלמיד ותלמידה תכנית למידה אישית בסיוע מנחה ,המורכבת מלמידה בבית הספר ,בקהילה ובבית .התוכנית תותאם ליכולותיהם ,לתחומי העניין שלהם ולהעדפותיהם האישיות. בית הספר יתפקד כבסיס הלמידה,ובו יוכלו להתפתח מרחבי למידה ויצירה כתחליף לחלק מכיתות הטורים המסורתיות. כך, אומרים בברנקו וייס, ייחשפו התלמידים והתלמידות לעושר רחב יותר של תחומי לימוד וסגנונות למידה באמצעות איגום המשאבים בין בתי ספר רבים. במהלך הפיילוט, שיתפרס על פני שלוש שנים, בכל בית ספר תקיים כל שכבה יום למידה מקוון, במסגרתו תתבצע למידה במידת אוטונומיה המותאמת לבית הספר ולתלמידים ,תוך דגש על פיתוח עצמאות ומיומנויות למידה וקיום תהליך למידה אישי מוכוון יעדים. לאחר שעות הלימודים יתקיימו קורסי העשרה והעמקה מקוונים רב גילאיים במגוון תחומים.

הכשרת המורים למודל תתבצע בתהליך מזורז במהלך הקיץ ולאורך כל שנת הלימודים, בדגש על שינוי תפקיד המורה למנטור ומפתח תוכן- וכן על שילוב של אחריות קהילתית. המודל מעודד את שילוב הקהילה המקומית, בין היתר באמצעות הכשרת מתנדבים להעברת קורסים והעשרות לתלמידים.

סיגל מורן, מנכ"לית ארגון החינוך החברתי ברנקו וייס: "הלימודים המתוקשבים שאיתם לומדים תלמידי ישראל כיום נמצאים בפער מסוים שלא מצליח להחזיק את התלמיד בקשב מספיק זמן, הם צריכים להיות יותר מותאמים למצב. אחד הדברים שהבינו המומחים שלנו בארגון זה שצריך להמציא מחדש את כל התפיסה הלימודית, לכתוב מאפס את התכנים ואת מערכי השיעור באופן שיותאם ללמידה מתוקשבת. משבר הקורונה אילץ את המדינה בפעימה אחת להמיר את כל הלימודים לצורה מתוקשבת ובעצם- אילצה את המדינה לעבור מהפכה טכנולוגית. האחריות שלנו היא לדאוג שאף תלמיד לא יישאר מאחור"